Εκδήλωση για τις ένοπλες ομάδες Weather Underground & Black Liberation Army με προβολή του βίντεο “A lifetime in struggle” (“Μια ζωή στον αγώνα”), συνέντευξη του David Gilbert, μέλους των προαναφερθέντων ομάδων.

Θα ακολουθήσει bar οικονομικής ενίσχυσης.

fisaaaaaa