ΑΦΙΣΑΚΙ ΑΝΕΥ

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ 6/12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ