Θεματική εκπομπή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.