ΦΥΛΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Η ιστορία της εδραίωσης της Ιατρικής επιστήμης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, μέσα από φεμινιστική ματιά.

Κυριακή 4/6, ώρα 19:00

Στέκι στη Μόδη

antifa selanik, Τεφλόν, mιγaδa