Μικροφωνική και πορεία αλληλεγγύης για την κατάληψη Mundo nuevo

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ MUNDO NUEVO ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 18/7 ΣΤΙΣ 19.00, ΚΑΜΑΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 20/7 ΣΤΙΣ 19.00, MUNDO NUEVO