Πίσω από την θεολογική ΑΠΘ παρασκευή 20 Σεπτέμβρη στις 22:00.
Παίζουν:
Los Kikes ❋ Akrabut ❋ Crushers of Peace ❋ Chernobyl Attack ❋ Human Slaughter ❋ Toxic Minds