Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021
15:00 – 21:00 (ώρα Ελλάδας)

Από το 2016, η ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Δικτύου Αναρχικών και Αντιεξουσιαστικών Ραδιοφώνων είναι σημαντικό μέρος του δικτύου. Λόγω της πανδημίας και των κρατικών περιορισμών, η φετινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε αναγκαστικά διαδικτυακά.

Όμως μην ανησυχείτε, ενάντια σε όλα τα “στραβά”, θα συναντηθούμε διαδικτυακά στις 13 Φεβρουαρίου για να μεταδόσουμε μια διεθνή εκπομπή γεμάτη με ενδιαφέρον συζητήσεις και συνεισφορές με/από συντρόφους και συντρόφισσες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Και όλες και όλοι εσείς είστε προσκεκλημένοι!

Μέχρι στιγμής οι θεματικές θα περιλαμβάνουν:

  • φυλακές και αντίσταση
  • Covid19 και καταστολή
  • ακροδεξιές απειλές
  • επειρίες οργάνωσης δομών αλληλοβοήθειας

Η εκπομπή θα είναι στα αγγλικά (με κάποια ηχογραφημένα στα ισπανικά) και θα μεταδοθεί και από το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431AM στους 97.3 στα FM και στο 1431am.org

 
Hello hello – turn on the radio!

Join the A-Radio Network on Saturday, February 13th of 2021 from 14:00 till at least 20:00 o‘clock central European time, that’s 8am to 2pm eastern or New York time for our 6th transnational live broadcast of anti-authoritarian and anarchist radios from deep within where anarchy reigns.

Since 2016 this is an important part of our yearly gathering of the A-Radio Network. Due to the pandemic and strong restrictions given by Governments all over the world, this year’s gathering was forced online. But don’t worry, against all odds we will nonetheless join together online on February 13th to broadcast an international show full of interesting contributions and discussions with/from comrades based in different parts all over the world. And you, dear listeners are also invited!

So far, our topics will include international experiences of:
* prison resistance
* Covid19 and repression
* far-right-wing threats
* experiences organizing mutual aid

The show will be carried by (a) transnational and militant spirit which hopefully is highly infectious. We promise our bad anarchist jokes aren’t lethal.

You will find a more detailed schedule, a player for the show and a link to the livestream soon on www.a-radio-network.org and if you’d like to participate, you can also reach out to member projects that can be found on that same site!

————————-

How to listen

You can listen to our show simply by following this streaming URL.

————————-

About the Broadcast

This broadcast is one of the things organized by International Anarchist and Anti-authoritarian Radio Network that is being organized through International Meetings that take place once a year since 2015. First meeting (and radio broadcast from there) took place in Ljubljana, Slovenia in 2015, second meeting (and radio broadcast from there) took place in Berlin, Germany in 2016, third meeting (and radio broadcast from there) took place in Athens, Greece in 2017 and others later on.

Anarchist and anti-authoritarian radios network

The multilingual network of anarchist and anti-authoritarian radios (shows, podcasts etc.) was established in order to strengthen the contacts among various collectives that actively work on producing audio materials with libertarian content. It presents a concrete method of exchange of radio materials, and establishing a platform of anarchist and anti-authoritarian radios, where you can search for the news, analyses, comments on important topics from different places across the globe. The material is produced by collectives, groups or individuals that share the anti-authoritarian or anarchist principles of organizing.

The idea is not necessarily aimed at creating new radio content, but mostly to make available the content we already are creating. The network of A-radios was created through a collective process – among comrades, who feel strongly about libertarian content on the radio and who gathered on the International meetings of anarchist and anti-authoritarian radios with the aim to exchange ideas, practices or materials and to coordinate our common struggle for more autonomous media.

You can check the archive of the broadcasts from 2015, 2016 and 2017 meetings!

More information about Anarchist Radio Network and individual project at https://www.a-radio-network.org/