Παρασκευή 20/10, μετα τις 19.00.
Με πολύ heavy Metal, Thrash και Hardcore μουσικές επιλογές!

220(re)Volt!  Radio-Active show!