Μπορείτε να ακούσετε μέσα από τον περιηγητή σας (browser) σε υψηλή ή χαμηλή ανάλυση ή σε έναν player όπως το VLC  επίλεγοντας την ποιότητα που επιθυμείτε, υψηλή // χαμηλή

Σε περίπτωση απόσυνδεσης ή κάποιου άλλου προβλήματος προσπαθείστε να ξανασυνδεθείτε.