Χαλάει ο καιρός και η εκρηξάρα πάλι στα μικρόφωνα!