Η μετάδοση του σταθμού διακόπηκε προσωρινά, λόγο πλημμύρας στο χώρο στον οποίο στεγάζεται. Η ζημιά στον χώρο ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ο εξοπλισμός του στούντιο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Από την 1η στιγμή με την πολύτιμη βοήθεια αλληλέγγυου κόσμου, καταφέραμε να βγάλουμε τα νερά από τον χώρο και να μινιμάρουμε τις ζημιές. Συνεχίζουμε τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου και του υλικού (έντυπα – αρχειακό υλικό, τεχνικός εξοπλισμός). Πρωτεραιότητα μας ήταν εκπέμψουμε όσο πιο σύντομα γίνεται και να συνεχιστούν οι εκπομπές, κάτι το οποίο έγινε, ενώ παράλληλα θα αποκαθιστούμε την υποδομή. Θα θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας στήριξε, που χωρίς την άμεση και ουσιαστική βοήθεια τους η ζημιά θα ήταν μη αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει καινούργια ανακοίνωση όταν θα έχουμε εκτενέστερη εικόνα της κατάστασης.

RADIO REVOLT
Κάνε την φωνή σου όπλο!
Μάης 2018